Dėl eilinio visuotinio narių susirinkimo

Informuojame, kad Telšių apskrities futbolo federacijos (toliau -TAFF) valdybos sprendimu eilinis visuotinis TAFF narių susirinkimas šaukiamas 2024 m. gegužės mėn. 29 d. (trečiadienį) 18:00 val. Žlibinų kel. 8, Glaudžių kaimas, LT-90107 Plungės r.

Darbotvarkė:

  1. Pareiškimas, kad VNS vykdomas ir sušauktas, vadovaujantis TAFF įstatais;
  2. Prezidento kreipimasis;
  3. TAFF VNS sekretoriaus paskyrimas;
  4. TAFF VNS darbo reglamento tvirtinimas;
  5. Darbotvarkės patvirtinimas;
  6. Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas;
  7. TAFF veiklos atskaitos pristatymas ir tvirtinimas;
  8. TAFF metinių finansinių ataskaitų rinkimo tvirtinimas;
  9. Kiti klausimai.