Švietimo, mokslo ir sporto ministras yra patvirtinęs Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijas (susipažinti su teisės aktu galite paspaudę nuorodą:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/27001b80cee211e9929af1b9eea48566/asr).

Rekomendacijose apibrėžiamas sportinio ugdymo grupių sudarymas ir mokinių sportinių pasiekimų vertinimas, nurodoma sportinio ugdymo trukmė ir apimtis, pateikiamos sportinio ugdymo plano rengimo ir derinimo rekomendacijos, nurodomi kiti sportinio ugdymo ypatumai.

Prašome iki gegužės 14 d. el. paštu gintare.paparte@smm.lt pateikti nuomonę apie:

  •          Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų reikalingumą Jūsų sporto šakai;
  •          Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų trūkumus;
  •          ką reikėtų tobulinti Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijose;
  •          kitus pastebėjimus, kuriuos manote esant tikslinga pateikti.

Jeigu neturite jokių pastabų Sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijoms, tai taip ir parašykite.

Rašto rašyti nebūtina, užtenka pateikti nuomonę el. paštu.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir linkime Jums gražaus savaitgalio.

Pagarbiai

Gintarė Papartė

Sporto grupės patarėja